project 2012

Malen, am 04.Mai 2012 in Würzburg
“วาดรูปให้เพลิดเพลิน วาดอย่างไรดี”
วิทยากร: อัญชัญ เฮียร์ลิ่ง
ที่ เวือร์ซบวร์ก วันที่ 5 พฤษภาคม 2012
วาดรูปกับผู้ใหญ่นี่ต้องให้พลังมากจริงๆ เพราะผู้ใหญ่มักจะมีความคิดอยากจะวาดโน่นวาดนี่ บางคนลงสีพลาดไปนิดเดียวถึงกับเครียดไปเลย
 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 25 คน

โครงการ “ดนตรีบำบัดสำหรับผู้ให้คำปรึกษา”

ความหมาย และประโยชน์ของดนตรีบำบัด

การประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ปฎิบัติงานให้ความช่วยเหลือคนไทยในต่างแดน
 
วันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2012
สถานที่: Jugendherberge Würzburg, Fred-Josepf-Platz 2, 97082 Würzburg
 
วิธีการหนึ่งในการสร้างความเข้มแข็งแก่อาสาสมัครตามแนว คิดของ NTO คือ การจัดอบรมเสริมสร้างทักษะความรู้ สืบทอด และสร้างศักยภาพในการทำงาน  โดยจัดเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง จะเป็นการอบรมด้านเทคนิคการขจัดความเครียด และป้องกันรักษาสุขภาพจิตโดยใช้“ดนตรีบำบัด” อันเป็นการเสนออีกมิติหนึ่งของการขจัดความเครียด และการป้องกันสุขภาพจิตแก่ผู้ให้คำปรึกษา
 
วิทยากร: นายชลัช วรยรรยง / นักดนตรีบำบัด

Go back

Close Window